U kunt doneren via Paypal

 

 

of door geld over te maken naar Rekeningnummer NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting - Dodewaard

Algemeen Nut Beogende Instelling