donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Malaria 

Malaria is een levensbedreigende ziekte. Het wordt veroorzaakt door een parasiet die van de ene op de andere mens wordt overgedragen door de beet van een geïnfecteerde Anopheles mug. Mensen die lijden aan malaria hebben vaak last van koorts, rillingen en griepachtige symptomen. Als malaria niet snel behandeld wordt kunnen mensen eraan dood gaan. In 2016 overleden minstens 450.000 mensen aan malaria. De meesten van hen waren Afrikaanse kinderen onder de vijf jaar. 

 

Feiten

 Malaria is te voorkomen en te behandelen

Elk jaar sterven minstens 450.000 mensen aan malaria

20% van de kindersterfte in Afrika wordt veroorzaakt door malaria

85% van de malaria slachtoffers zijn kinderen onder de 5 jaar
90% van de slachtoffers woont in sub-Saharisch Afrika
De helft van de wereldbevolking loopt het risico om malaria op te lopen
Reizigers naar malaria gebieden die geen immuniteit hebben zijn zeer kwetsbaar voor deze ziekte

 Malaria wordt overgedragen door en vrouwtjes mug die na zonsondergang ‘bijt’

 Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet

 25 april is Wereld Malaria Dag

 1/3 van alle malariamedicijnen verkocht in Afrika is nep

 

Vraag & Antwoord


V: Waarom bijt een mug altijd mij en niet mijn partner?
A: Mensen kiezen van nature een partner met een ander geurprofiel. Dus je bent of meer of minder aantrekkelijk voor muggen. Zij kan je namelijk ruiken! 


V: Wat betekent de naam malaria?

A: ‘Mala aria’ is Italiaans voor ‘slechte lucht’. 


V: Is malaria te behandelen? 

A: Ja, maar je moet er wel op tijd bij zijn.


V: Wat zijn de symptomen van malaria?

A: De meest voorkomende symptomen zijn rillingen, koorts, hoofdpijn, en griepachtige verschijnselen.


V: Hoe krijg je malaria?

A: Malaria krijg je door de beet van een malariamug (Anopheles) die op mensen voedt.


V: Wat voor soort ziekte is malaria?

A: Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet die vaak Anopheles muggen besmet.


V: Hoeveel verschillende soorten malariaparasieten bestaan er?

A: Er bestaan vijf soorten malariaparasieten die een infectie bij mensen kunnen veroorzaken. Hiervan is de Plasmodium falciparum het meest dodelijk.


V: Waarom treft malaria voornamelijk jonge kinderen en zwangere vrouwen?

A: Het afweersysteem van kinderen onder de 5 jaar is nog niet sterk genoeg en dat geeft de malariaparasiet meer kans. Bij zwangere vrouwen werkt het afweersysteem ook minder sterk om een afstotingsreactie tegen de vrucht te voorkomen.


V: Hoe verloopt de levenscyclus van de malariaparasiet?

A: De levenscyclus is zeer complex. Infectie met Plasmodium parasieten (protozoa) vindt plaats door het speeksel van de mug.


V: Wat er gedaan worden tegen malaria?

A: De strijd tegen malaria heeft vier componente: voorkomen, behandelen, beheersen en elimineren.


 

Malaria in Nederland

Geen malaria

Vroeger kwam malaria ook in Nederland voor. Tussen 1945-1955 werd malaria in Nederland bestreden door het effectief behandelen van patiënten met medicijnen en door het gebruik van DDT voor het bestrijden van muggen. Pas in 1970 werd Nederland, als een van de laatste landen in Europa, door de Wereld Gezondheids Organisatie officieel ‘malaria vrij’ verklaard.


Malaria krijg je door een beet van een mug die tot het geslacht Anopheles behoort. Een normale Nederlandse mug kan dus geen malaria overbrengen. Wel komen er in Nederland nog malariamuggen voor, zij het in lage aantallen en niet in de stedelijke omgeving. Slechts uiterst zelden zal een persoon in Nederland malariaparasieten bij zich dragen die muggen kunnen infecteren. De kans om malaria in Nederland op te lopen is daardoor verwaarloosbaar klein. En ook al nemen waterrijke gebieden toe in aantal en omvang, over een terugkeer van malaria in Nederland hoeven we ons vooralsnog geen zorgen te maken.

 

Foto: Hugh Sturrock, Wellcome Images

 

DISCLAIMER: De informatie op deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als een vervanging voor het advies verstrekt door uw eigen arts of andere medische professional. De Nederlandse Malaria Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen of resultaten van eventuele acties op basis van deze informatie. U dient geen gebruik te  maken van de hierin opgenomen informatie voor de diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem of ziekte, of het voorschrijven van medicatie. Als u vermoedt dat u een medisch probleem heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Raadpleeg altijd uw arts of een bevoegde persoon of organisatie voor het meest recente advies voorafgaand aan uw reis.