donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Malaria nieuws

Koorts in malariagebied: steeds een noodbehandeling nodig

Indien men tijdens een verblijf in malariagebied, of in de eerste drie maanden na terugkeer uit malariagebied koorts heeft (vanaf 38°C in de oksel, continu of met tussenpozen gedurende langer dan 24 uur), dan moet men steeds aan de mogelijkheid van malaria denken... Lees Koorts in malariagebied: steeds een noodbehandeling nodig