donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Malaria nieuws

Ministers vragen geld voor ontwikkelingssamenwerking

Ze waarschuwen dat de budgetten voor de strijd tegen armoede in heel Europa te lijden hebben onder besparingsplannen. Daardoor komt de strijd tegen pandemieën zoals aids en malaria... Lees Minsiters vragen geld voor ontwikkelingssamenwerking