donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Malaria nieuws

Nieuw soort malariavaccin op stapel

Een vaccin op basis van genetisch gemodificeerde malariaparasieten zou malaria veilig kunnen voorkomen. Om na te gaan of een injectie met genetisch gemodificeerde malariaparasieten ook bij de mens een veilige en volledige bescherming opwekt, staat vervolgonderzoek op stapel. Lees Nieuw soort malariavaccin op stapel.