donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Onze Visie

 

De Nederlandse Malaria Stichting zet zich in voor een wereld zonder malaria. We willen dit bereiken door de implementatie van geïntegreerde, verantwoorde bestrijdingsmethoden in combinatie met innovatief toegepast onderzoek, voorlichting en informatievoorziening. Niet alleen het beschermen van de mens, maar ook het aanpakken van de mug, de veroorzaker van malaria, zien wij als noodzaak om malaria te bestrijden. dummy text dummy tekst dummy text dummy tekst dummy text dummy tekst dummy text dummy tekst dummy text dummy

Onze missie

 

Met moderne technologie, kennis en ervaring is het mogelijk malaria te bestrijden. Deze ziekte hebben we ook uitgeroeid in Europa, Amerika en andere welvarende delen van de wereld. Malaria treft Afrika en Azië het hardst. Ieder jaar overlijden er bijna een miljoen mensen aan malaria.
De Nederlandse malaria Stichting wil een structurele bijdrage leveren aan het wereldwijd verbeteren van gezondheid, het verminderen van armoede en het stimuleren van economisch ontwikkeling door het bestrijden van malaria.

Beleidsplan

 

De Nederlandse Malaria Stichting is in oktober 2010 opgericht met als doel het op directe of indirecte manier bijdragen aan de bestrijding van malaria. Dit zal de stichting beogen te realiseren door het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van informatievoorziening, bewustwording, onderzoek, uitvoering, en fondsenwerving.

 

Het NMS Beleidsplan 2018-2020 beschrijft de volgende zaken:

Inleiding | Malaria

Visie | Missie | Doel | Strategie | Lopende activiteiten

De organisatie | Het bestuur | Raad van Advies | Management | Vestiging

Financiën | Werving van gelden | Beheer van gelden | Bestemming liquidatiesaldo | Financieel overzicht

Code of conduct

Verklaring van Belangen

 

Lees hier het NMS Beleidsplan 2018-2020.