donerenRekeningnummer

NL07RABO0158832094

Nederlandse Malaria Stichting

Dodewaard, Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling

07RABO0158832094

Fight the Fakes

 

Wereldwijde campagne tegen de handel in nep medicijnen

 

Denk jij wel eens na over nep-medicijnen? Het slechte nieuws is dat nep-medicijnen vrijwel in elk deel van de wereld voorkomen. Het goede nieuws is dat we er samen iets tegen kunnen doen. 


Nep-medicijnen gaan iedereen aan omdat ze:

- bedrieglijk, illegaal en gevaarlijk zijn;

- het risico op verdere ziekte, invaliditeit en overlijden vergroten;

- het publiek vertrouwen in artsen en de gezondheidszorg ondermijnen;

- schade aanrichten in plaats van genezen;

- de gezondheid van grote groepen mensen op het spel zet door hen bloot te stellen aan een toenemende resistentie tegen medicijnen.

 

De Nederlandse Malaria Stichting is een partner in de internationale Fight the Fakes campagne.

 


  

 

Fight the Fakes Banner